Menu
Maak kennis met...

De architecten

Aan het woord is architect Pieter Bedaux. Samen met collega Peter Keijsers is hij verantwoordelijk voor het ontwerp. Pieter: “De transitie van het oude KPN-gebouw heeft veel complexiteit en gelaagdheid in zich. Oude architectuur, nieuwbouw en moderne techniek moeten samenvallen tot een geheel.” Peter vervolgt: “Het ontwerp van POST Breda bevindt zich op het grensgebied van architectuur en stedenbouw. Door de positie en de omvang van het KPN-ensemble hebben het gebouw en de stad direct invloed op elkaar. Het is als een stuk stad in de stad. Belangrijke aspecten dus om mee te nemen in de hele visie.”

Visie
Die visie bestaat eruit dat het van oorsprong ingetogen gebouw zijn grandeur blijft houden, het comfort biedt van deze tijd en op straatniveau meer open wordt, zodat het beter aansluit bij de omgeving. Peter: “POST Breda ligt tussen de Oude Vest, Keizerstraat, Akkerstraat en Kerkstraat, een levendig gebied. Het is een alzijdig gebouw door de carrévorm. Enerzijds heb je de Houtmarkt en richt het gebouw zich naar de binnenstad, anderzijds vormt het een opmaat naar het Chasséterrein met wat hogere bebouwing. Het is essentieel om POST Breda aan alle zijden aan te sluiten bij de stedenbouwkundige omgeving. Binnenin komt een grote groene binnentuin voor bewoners.”

Karakter
Het gedeelte aan de Oude Vest en Keizerstraat blijft behouden. Dat is echt een beeldmerk. Pieter: “Er zit veel karakter in dit deel. Je blijft het oude postkantoor zien en ervaren, bijvoorbeeld in het originele trappenhuis, de natuurstenen plint en de bekende toren met koperen bollen. De mooie, grote ramen zijn beeldbepalend. Dat zie je niet in normale woningen. Het geeft de appartementen iets unieks. Net als de hoge plafonds. De appartementen voldoen uiteraard aan de huidige eisen. Het creëren van appartementen met eigen buitenruimten, terwijl je bijvoorbeeld ook de oude karakteristieke lijsten wilt behouden, is een mooie opgave. Het geeft extra creativiteit bij het ontwerpen.”

Echo
Aan de Akkerstraat en Kerkstraat verrijst nieuwbouw. De huidige bebouwing is niet geschikt voor transitie. Peter: “Hier zie je een soort echo van de oudbouw door het gebruik van soortgelijke elementen. Zo komt er ook een stacato ritme in de ramen, maar wel in een andere maatvoering. Het maakt het geheel onderscheidend. Het geeft eenheid en toch verschil. In de nieuwbouw komt ook een toren. Die wordt naar boven toe smaller en is herkenbaar aan gemetselde ribben. Dit geeft de toren extra cachet. Hierin komt per niveau één appartement.”

Hoge complexiteit
Het meest uitdagend van een transitie- en nieuwbouwtraject als POST Breda zit in de complexiteit. Peter: ”Je hebt te maken met diverse partijen die betrokken zijn met ieder hun eigen wensen en eisen, naast de regelgeving, het natuurinclusief bouwen en de technische eisen en mogelijkheden binnen het beschikbare budget. Het gaat ook wel om een beeldbepalende plek in de stad.” Pieter besluit: “Uiteindelijk is het de bedoeling dat POST Breda de energie uitstraalt die vroeger door de grote bussels kabels het gebouw binnenstroomden. Een plek waar je uniek wonen beleeft in een stoer ensemble met een groen hart.”

De landschapsarchitect

Het oude KPN-gebouw ondergaat een ware metamorfose. Niet alleen door de nieuwe woonfunctie, maar ook door vergroening. MTD landschapsarchitecten voegt leven toe met groen waar het kan. Belangrijke ambitie daarbij is het behouden, versterken en het creëren van een gezonde stad waar huidige en toekomstige bewoners veilig en prettig kunnen leven. Natuur en stad kunnen een samenhangend geheel worden waar mensen integraal onderdeel van uitmaken.

Met de klimaatveranderingen, is vergroening in steden nodig. “Het ontwerp van POST Breda draagt bij aan biodiversiteit, hemelwaterretentie en gaat opwarming tegen. Er wordt een intelligente oplossing geïnstalleerd waarbij hemelwater kan worden vastgehouden en later automatisch gedoseerd kan worden afgegeven wanneer het nodig is,” vertelt Han Thijssen, landschapsarchitect bnt en partner/dga van MTD landschapsarchitecten. “We voegen groen toe op plekken waar het kan leven. Zo zijn er bakken verwerkt in de borstwering van de buitenruimtes op de 4e en 7e etage van de nieuwbouw. Op de hoeken komt groen. Onderdeel van de gevel is een pergola. Op het parkeerdek creëren we een fijne binnentuin voor de bewoners.”

Historie als inspiratie
De binnentuin wordt een bijzondere plek, geïnspireerd op de vroegere Akkerstraat. Han:“Aan de Akkerstraat lagen vroeger de akkers die de stad voorzagen van groenten. Dit idee laten we terugkomen. In de tuin komt ruimte voor stadstuinbouw waar de bewoners zelf hun groenten kunnen verbouwen. Het herinnert aan de historische setting, past bij de verscheidenheid van bewoners die straks in POST Breda wonen en sluit aan bij de wensen van de maatschappij om gezond te kunnen eten en leven.”

Biodiversiteit en circulaire aanleg
Om de biodiversiteit te stimuleren worden planten met bessen, bloemen en zaden gepland, geselecteerd op aantrekkelijkheid voor vogels, vlinders, kevers en insecten. De kleur van de beplanting sluit aan bij het idee van de akkers waar je vaak een verscheidenheid van kleurvlakken ziet. De binnentuin is een plek waar iedere bewoner prettig kan verblijven door de verschillende mogelijkheden die het biedt. Han: “Je kunt lekker rustig in de zon zitten, of samen eten in weer een ander deel van de tuin. Er zijn stenen zitranden, zon- en schaduwplekken, water dat sfeer toevoegt. Voor het maken van hoogteverschillen en muurtjes worden delen die uit het gebouw komen zoveel mogelijk hergebruikt. We proberen het zoveel mogelijk circulair te maken.”

Balans in groen en architectuur
Het plaatsen van bomen, planten en ander groen is niet even ergens een bak plaatsen. Han: “We hebben nauw samengewerkt met Bedaux de Brouwer architecten, zodat architectuur en groen in balans zijn en er voorzieningen zijn om het groen aan te leggen. Om de binnentuin bijvoorbeeld mogelijk te maken is de laag grond op het bovendek van de parkeerruimte voldoende dik gemaakt om bomen te kunnen planten. Daarnaast moet de constructie het gewicht dat in de kluit zit, kunnen dragen. We kunnen precies uitrekenen wat de belasting is van de bomen en het retentiedek om het water te reguleren. De kolommen van het parkeerdek zijn daarop aangepast. Een ander voorbeeld is de integratie van de bakken in de borstweringen van de buitenruimtes.”

Groen beleven
Het resultaat is een verrassende oplossing waar functionaliteit en vorm bij elkaar komen. Door het groen op de hoeken van het gebouw, de pergola en de binnentuin ervaren de bewoners veel groen om zich heen. Of ze nu thuis zijn in hun eigen appartement, in de tuin zitten, of vanaf de straat POST Breda naderen. En de stad krijgt meer vergroening op een beeldbepalende plek met het oog op het klimaat.

POST Breda is een ontwikkeling van